Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2023
Data wejścia w życie: 19 czerwca 2023

Ta Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Tobie, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej witryny http://empressart.pl, należącej do EmpressArt Sylwia Mielczarek, ul. Szafranowa 10c/6, 81-591 Gdynia, Polska, email: biuro@empressart.pl, telefon: +48514963411 („Usługa”). Korzystając z Usługi lub uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to samo, prosimy nie korzystaj z Usługi ani nie uzyskuj do niej dostępu.

Możemy dowolnie zmieniać niniejszą Politykę prywatności bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona polityka będzie obowiązywać od 180 dni od momentu opublikowania jej w Usłudze, a twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Zalecamy regularne przeglądanie tej strony.

Gromadzenie informacji: Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Ciebie:

  • Imię
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu komórkowego

Wykorzystanie Twoich informacji: Będziemy wykorzystywać zebrane informacje o Tobie w celach:

  • Marketingu/ Promocji

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje informacje w jakimkolwiek innym celu, poprosimy o Twoją zgodę i będziemy wykorzystywać Twoje informacje tylko po uzyskaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celach, na które wyraziłeś zgodę, chyba że zgodnie z prawem będziemy zobowiązani działać inaczej.

Zachowanie Twoich informacji: Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres od 90 dni do 2 lat po pozostawieniu konta użytkownika w stanie bezczynności lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. Możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych informacji przez dłuższy okres, takich jak prowadzenie rejestrów/raportowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych ważnych powodów, takich jak egzekwowanie praw prawnych, zapobieganie oszustwom itp. Resztkowe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, które nie identyfikują Cię (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane czas nieokreślony.

Twoje prawa: W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo uzyskać dostęp, sprostować lub usunąć swoje dane osobowe, otrzymać kopię swoich danych osobowych, ograniczyć lub zgłosić sprzeciw wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poprosić nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innej podmiocie, wycofać zgodę udzieloną nam na przetwarzanie Twoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz inne prawa przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@empressart.pl. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich informacji marketingowych lub profilowania przeprowadzanego w celach marketingowych, pisząc do nas na adres biuro@empressart.pl. Należy pamiętać, że jeśli nie pozwolisz nam gromadzić lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na przetwarzanie ich w celu uzyskania niezbędnych celów, możliwe będzie ograniczenie dostępu lub korzystania z usług, dla których żądane były Twoje informacje.

Pliki cookie itp. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie i wybór w odniesieniu do tych technologii śledzenia, prosimy zapoznać się z naszą Polityką cookies.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne, i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieuprawnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak w związku z inherencyjnymi ryzykami, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, dlatego nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przekazujesz nam, i robisz to na własne ryzyko.

Skargi / Inspektor ochrony danych: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego Inspektora ochrony danych: EmpressArt Sylwia Mielczarek